Projecten

SOLARDYNAMIC

INNOVATIE IN SOLAR STRAATVERLICHTING

Enkele projecten.

 

Inrichting bushalte Ijzendeijke Solar Moonlight240.


In opdracht van de provincie Zeeland hebben wij jongstleden maart bushalte Ijzendijke ingericht.

Er zijn hier meerdere opstellingen SML240 geplaatst.

Nieuwbouw appartementen complex.

Momenteel zijn wij druk met het plaatsen van 13 opstellingen welke zijn uitgevoerd met de SML250 Hybride.

Omdat er een vleermuis populatie aanwezig is zijn de lampen in amber kleurstelling.

Het grote voordeel voor de opdrachtgever is dat de SML voor gemiddeld 10% aan stroom verbruikt in de donkerste periode en hierna geheel autonoom/zonne-energie 90% werkt zonder enige verdere kosten.

Bijzonder geschikt voor projekten binnen het Nul op de Meter (NOM).

Jachthavens.

Het afgelopen jaar hebben wij meerdere jachthavens mogen voorzien van onze stand alone opstellingen.

Bij bestaande masten welke op de stroomvoorziening zijn aangesloten hebben wij onze Hybride modellen geleverd.

Inrichting fietspad langs kanaal.

Langs een fietspad in den Helder hebben wij een tiental stand alone SML218 opstellingen geplaatst.

Het was riskant voor fietser om zich in de donkere uren op het fietspad te begeven.

Gelukkig is het nu met de heldere verlichting weer verantwoord.

Friesland busstation.

In het mooie plaatsje Minnertsga hebben wij een nieuw aangelegd busstation mogen voorzien van onze Solar Moonlight.

Bij alle aanrijdperrons en ook de fietsbergingen staan de Solar Moonlight stand alone oplossingen!

Provincie Zeeland.

De afgelopen zomer is de eerste SML geplaatst in de provincie Zeeland.

Binnenkort zullen wij ook in Zeeland een busstation voorzien van meerdere SML240 opstellingen.

Renovatie woonwijk Balije Maastricht.

 

In de NOM gerenoveerde woonwijk de Balije in Maastricht hebben wij meerdere Solar Moonlight 218 Hybride mogen plaatsen.

Er waren veel vernielingen en samenscholingen op de achterpaden. De woningcorporatie heeft paden gedeeltelijk afgesloten en onze verlichting geplaatst. 

 

Meerdere bewoners geven aan zich een stuk veiliger te voelen ook zijn er vrijwel geen incidenten meer te melden.

 

De Solar Moonlight Hybride is erg passend in de uitvoering Nul op de Meter (NOM).

Met een besparing van 85% elektricitetsverbruik door werking op zon en diffuus licht.

Inrichting bushaltes Friesland.

 

In het buitengebied van Friesland zijn reeds meerdere bushaltes voorzien van onze stand alone opstellingen.

 

Waar het eerst aardedonker was kunnen de mensen nu met een veilig gevoel op de bus wachten!

 

 

Tijdelijke woonwijk Houten.

 

In Houten is een tijdelijke woonwijk gerealiseerd dit ten behoeve van het tekort op de sociale woningmarkt.

 

Er zijn meerdere Solar moonlights geplaatst, ook hebben wij de fietsbergingen alle voorzien van stand alone toepassingen.

Inrichting achterpaden en hofjes.

 

Reeds meerdere woningcoporaties hebben gebruik gemaakt van onze expertise en hun achterpaden voorzien van voornamelijk de Solar Moonlight 215.

 

Laat ons u geheel vrijblijvend adviseren hoe u na eenmalige aanschaf en plaatsing de komende 25 jaren kosteloos uw verlichting kunt handhaven en het woongenot buiten de woning kunt verhogen!

Jongeren ontmoetingsplaats. (JOP)

 

Een aantal locaties waar veel jongeren bijeenkomen zijn door ons voorzien met onze opstellingen.

 

Wij kunnen u diverse mogelijkheden bieden. Graag informeren wij u hierover.

Restaurant 't Weyerke te Belgie.


Onze collega's in Belgie hebben enige tijd geleden het terras en de parkeerplaats van specialiteiten restaurant 't Weyerke voorzien van een goede verlichting met de Solar Moonlight!.

JOP aardbeivlinder Tiel.


In Passewaay Tiel wil men graag een goede verlichting op de tennistafel voor de jongelui.

Wij hebben hiertoe aan 2 doelpalen een Solar Moonlight bevestigd.